Kategoria: Regulaminy

Regulamin Biblioteki

9/06/2000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0116/4/2023 Dyrektora GBP REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE § 1. PRAWO KORZYSTANIA Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. Przy zapisie zgłaszający powinien: okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie), wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do […]

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ

1/06/2000

 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0116/5/2018 Dyrektora GBP       REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE      I Postanowienia ogólne   Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krupskim Młynie, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3. […]