Treść artykułu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała w 2022 roku dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości 2500,00 zł. Środki otrzymano w ramach „dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem Priorytetu jest poprawa oferty bibliotek publicznych, na zakup i zdalny dostęp do nowości czytelniczych.