Kategoria: Biblioteki

Regulamin Biblioteki

9/06/2000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0116/4/2023 Dyrektora GBP REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE § 1. PRAWO KORZYSTANIA Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. Przy zapisie zgłaszający powinien: okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie), wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do […]