Treść artykułu

Lekcja biblioteczna klasy I

Klasa I na lekcji bibliotecznej w GBP
w Krupskim Młynie.
Temat: Czy anioły chodzą do szkoły?