Treść artykułu

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja.
Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od lat oznacza także początek Tygodnia Bibliotek.


Dziękujemy Wszystkim za piękne życzenia
Wasi Bibliotekarze 😉