Treść artykułu

konkurs fotograficzny – Bibliotekarz inny niż myślisz

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ogłasza 9. edycję konkursu fotograficznego Bibliotekarz inny niż myślisz.

Celem konkursu jest przedstawienie pracy bibliotekarza w humorystycznym ujęciu z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp.

Warunki udziału:

  • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie.
  • Należy przesłać fotografię w formacie .jpg
  • Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2023 r. na adres mailowy pawel.pioterek@wsb.poznan.pl wraz z zeskanowanym podpisanym formularzem zgody na wykorzystanie zdjęć.
     

Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności.

Prezentacja zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas seminarium „Biblioteki świata” 10 maja 2023 roku.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy