Treść artykułu

Najsympatyczniejszy Zając, to ja! – konkurs plastyczny

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych działających na terenie gminy Krupski Młyn.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie zająca lub królika, który jest bohaterem książkowym. Możliwe jest podejście realistyczne lub fantastyczne(można zainspirować się takimi książkami jak: Alicja w Krainie Czarów, Piotruś Królik, Tru, Zając Poziomka i inne).

Format pracy i technika wykonania dowolna.

Termin dostarczenia pracy do szkoły w Krupskim Młynie: 21 kwietnia 2023r.

Prace konkursowe należy na odwrocie podpisać w następujący sposób:
tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, szkoła.


Po rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani o jego wynikach oraz miejscu wręczenia nagród. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

1. Przekazując pracę na Konkurs, autor zgadza się na ekspozycję pracy podczas posiedzenia Komisji Konkursowej oraz na jej opublikowanie na stronach internetowych biblioteki, szkoły i profilu na Facebooku.

2. Autor zgadza się na nieodpłatne eksponowanie pracy na terenie GBP
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie.