Treść artykułu

Czytanie na 2 śniadanie – „Idealna chwila” autor: Susanna Isern

19 października 2022 r.

Dzisiaj przedszkolaki wysłuchały wzruszającej historii o Wiewiórce znajdującej tajemniczą kopertę z listem. Rozmawiały o przyjaźni i bezinteresownej pomocy, ale i o tym jak należy zaadresować kopertę, żeby dotarła do adresata.