Treść artykułu

Nasza gmina za 100 lat – konkurs plastyczny

Nasza gmina za 100 lat” to tytuł konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych działających na terenie gminy Krupski Młyn.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie ciekawego miejsca, obiektu znajdującego się na terenie naszej gminy tak jak będzie wyglądał w 2121r. Możliwe jest podejście realistyczne lub fantastyczne (można zainspirować się światem Maincrafta, Harrego Pottera a najlepiej – wykorzystać własną wyobraźnię).

Format pracy: A3 lub większy.

Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, rysunek – pastel, tusze, akwarela, decoupage, tempera, gwasz, olej, batik, collage, techniki własne).

Termin dostarczenia pracy do swojej szkoły: 11 czerwca 2021r.

Prace konkursowe należy na odwrocie podpisać w następujący sposób:

Nazwa przedstawionego miejsca
lub obiektu w:
2021r.

2121r.
Imię i nazwisko:
Klasa:
Szkoła:

Zgłoszone na konkurs prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
Uczniowie klas I-III, IV-VI, VII-VIII
W kategorii I-III mile widziana praca rodzinna.

Za wyjątkiem uczniów klas I-III uczestnicy wykonują prace samodzielnie, prace zespołowe nie będą podlegać ocenie.
Po rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani o jego wynikach i miejscu wręczenia nagród.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w  Krupskim Młynie

  1. Przekazując pracę na Konkurs, autor zgadza się na ekspozycję pracy podczas posiedzenia Komisji Konkursowej oraz na jej opublikowanie na stronach internetowych biblioteki, szkoły i profilu na Facebooku.
  2. Autor zgadza się na nieodpłatne eksponowanie pracy na terenie GBP
    i Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie.