Treść artykułu

3 marca. Międzynarodowy Dzień Pisarza i Pisarek

Każda okazja do celebrowania literatury jest jak najbardziej wskazana. Tym powodem może być Międzynarodowy Dzień Pisarzy, który został ustanowiony w roku 1984 przez PEN Club. Jego celem było i jest promowanie literatury, obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.
Życzymy wszystkim twórcom kreatywności, a odbiorcom, czyli nam czytającym radości z czytania.