Treść artykułu

Rozmaitości 2019 – zaproszenie

SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Artystycznym „Rozmaitości“. Nasze zaproszenie kierujemy do uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjalnych.
Ufamy, że osoby aktywne, kreatywne i obdarzone talentem przyjmą nasze zaproszenie.

Temat tegorocznej edycji brzmi: “Do serca przytul psa”. Uczestnicy zmagać się będą w trzech kategoriach:

1. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA

Prosimy o wykonanie zdjęcia, na którym w oryginalny sposób przedstawiony zostanie wybrany pies. Jury doceni pomysłowość i umiejętność wykonywania fotografii. Ufamy, że tworzenie zdjęcia będzie przyjemnością i dla uczestnika konkursu, i dla czworonoga.
Należy przesłać odbitkę fotograficzną o wymiarach 20 na 30 cm  lub wydruk w jakości fotograficznej w formacie A4.

2. KATEGORIA LITERACKA

Prosimy o napisanie opowiadania, w którym pies będzie istotnym elementem fabuły. Należy przesłać dwie kopie w wydruku komputerowym (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, Interlinia – 1,5). Maksymalna długość opowiadania: 2 strony.
Liczymy na uczniowską pomysłowość i fantazję.

3. KATEGORIA PLASTYCZNA

Prosimy o wykonanie kartki okolicznościowej dla osoby, która stała się właścicielem psa.
Format kartki i technika- dowolna. Nie należy wypełniać tekstu, ocenie podlegać będzie wyłącznie strona wizualna.

Każdy uczestnik może spróbować swych sił w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Jedna osoba może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Ze szkoły można przesłać maksymalnie 7 prac w każdej kategorii.
Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe, wcześniej publikowane lub nagradzane i te, które nie spełniają podanych kryteriów.

Prosimy o podpisanie prac (imię i nazwisko autora , klasa i nazwa szkoły).

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 5 kwietnia 2019r. na adres:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zawadzkiego 3, 42- 693 Krupski Młyn, tel. 32 285- 70- 07.

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu (możliwość samodzielnego wyboru!) oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich autorów prac.
Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Katowicach, a co za tym idzie, zwycięzcy mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów w czasie rekrutacji.

Nazwiska laureatów (bez przyznanych miejsc) zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 24 kwietnia 2019 r. Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na podsumowanie XVIII edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani o dokładnym terminie spotkania.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe literackie nie będą zwracane, prace fotograficzne i plastyczne będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia – zgody wraz z pracą konkursową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młyn (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).


Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.
 

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie

 Załączniki:

– Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

– Załącznik nr 2 – Regulamin konkursu