Treść artykułu

Rozmaitości 2018 – zaproszenie

XVII POWIATOWY KONKURS ARTYSTYCZNY „ROZMAITOŚCI”
SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym. W związku z reformą edukacji niewielkim zmianom ulegnie formuła naszego konkursu. Z nazwy naszego przedsięwzięcia usunęłyśmy słowo „GIMNAZJALNE”, rozszerzyłyśmy też grono adresatów konkursu. Od tego roku nasze zaproszenie kierujemy do uczniów klas VI i starszych (VII, II i III gim). Niezmienne jest to, że gwarantujemy dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody. Ufamy, że osoby aktywne, kreatywne i obdarzone talentem przyjmą nasze zaproszenie.

Temat tegorocznej edycji brzmi: “Ale to już było”. Uczestnicy zmagać się będą w dwóch kategoriach:

1. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA

Należy wybrać dzieło światowego malarstwa albo kadr z filmu, a następnie przygotować zdjęcie inspirowane tym obrazem. Prace mogą być bardzo dosłowne, mogą też być żartobliwą interpretacją dzieła. Przykładowo: osoba zauroczona “Mona Lisą” Leonarda da Vinci przygotuje zdjęcie przedstawiające stateczną postać kobiecą w ciemnej sukni, z tajemniczym uśmiechem. Praca konkursowa musi się składać z dwóch elementów: wydruku dzieła i wydruku własnoręcznie wykonanego zdjęcia.
Należy przesłać odbitkę fotograficzną o wymiarach 20 na 30 cm  lub wydruk w jakości fotograficznej w formacie A4.

2. KATEGORIA LITERACKA

Prosimy o dokonanie przeróbki słów znanej piosenki lub wiersza. Liczymy na uczniowską pomysłowość i fantazję. Należy przesłać tekst oryginalny i jego przeróbkę (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, Interlinia – 1,5). Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

Każdy uczestnik może spróbować swych sił w jednej lub dwóch kategoriach. Jedna osoba może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Z jednej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii. Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe i te, które nie spełniają podanych kryteriów.

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu (możliwość samodzielnego wyboru!) oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich autorów prac.

Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię i nazwisko autora oraz jego opiekuna, nazwa i adres szkoły, telefon szkoły, klasa).

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 28 lutego 2018 r. na adres:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zawadzkiego 3, 42- 693 Krupski Młyn, tel. 32 285- 70- 07.

Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na podsumowanie XVII edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani o dokładnym terminie spotkania.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 12 marca 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe literackie nie będą zwracane, prace fotograficzne będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.
 

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie