Treść artykułu

Lutczyn – wystawa rysunków satyrycznych

wrzesień – październik 2017

Serdecznie zapraszamy do biblioteki w Krupskim Młynie na wystawę
rysunków satyrycznych Edwarda Lutczyna.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki w Krupskim Młynie na wystawę
rysunków satyrycznych Edwarda Lutczyna.

Prace zostały wykonane w czasie spotkania autorskiego, które odbyło
się w naszej bibliotece w 2011 r.