Treść artykułu

ZABAWA W ARTYSTĘ – wystawa

sierpień – lipiec 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki w Krupskim Młynie na wystawę prac, które powstały w trakcie warsztatów plastycznych, organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu pod kierunkiem pani Jolanty Warzechy. Autorami dzieł są nie tylko dzieci i młodzież, również osoby dorosłe. Wszystkich chętnych GOK w Tworogu zaprasza na zajęcia, odbywające się w okresie wakacyjnym we wtorki i czwartki w godz. od 17.00 do 19.00 .

Pani Joli oraz małym i dużym artystom dziękujemy za udostępnienie swoich prac i życzymy dalszych sukcesów.