Treść artykułu

Artystyczne Lato w Bibliotece

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do bibliotek na wakacyjne zajęcia,
które odbywać się będą w miesiącach lipiec-sierpień

Filia Nr 1 w Ziętku
w każdy wtorek od godz. 13.30 – 15.00

Filia Nr 2 w Potępie
w każdy czwartek od godz. 13.30 – 15.00

(m.in. zajęcia literackie, plastyczne, kulinarne, gry i zabawy nie tylko ruchowe).