Treść artykułu

W Blasku Ikon

W grudniu zorganizowaliśmy  cieszącą się niezwykłym zainteresowaniem wystawę ikon. Autorami prezentowanych prac były osoby uczęszczające  na zajęcia Szkoły Ikonopisarskiej Mandylion, działającej od 2008 przy parafii NSPJ i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy. Wystawę poprzedził wernisaż, podczas którego pani Ewa Stępień wprowadziła nas w tajniki sztuki ikonopisarskiej. Ikonopisarstwo bowiem to nie tylko działalność artystyczna, ale przede wszystkim jeden ze sposobów na nawiązanie łączności z Bogiem. To forma modlitwy. Powołanie. Tworzenie ikon obwarowane jest zarówno szczegółowymi przepisami technicznymi dotyczącymi kompozycji, perspektywy, używanych kolorów i materiałów, jak i surowymi wymaganiami wobec osoby twórcy (przykładna postawa życiowa, wywiązywanie się z chrześcijańskich obowiązków itp.).

Wernisaż został poprzedzony koncertem scholi chłopięcej, który odbył się w kościele w Krupskim Młynie. Chór wykonał akatyst (rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu), do którego zaprosił wszystkich zebranych.