Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2015 – zaproszenie

Szanowni Państwo,
Jak co roku o tej porze serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym „GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI”. Ufamy, że długie jesienne wieczory będą sprzyjać przygotowaniu ciekawych prac konkursowych.

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Życie to jest teatr!”
Uczestnicy zmagać się będą w trzech kategoriach:

1. KATEGORIA PLASTYCZNA – MASKA
Prosimy o wykonanie w dowolnej technice maski, którą aktor mógłby wykorzystać w spektaklu.

2. KATEGORIA LITERACKA
Prosimy o stworzenie krótkiego scenariusza teatralnego na temat rodziny. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Praca nie może być dłuższa niż 3 strony maszynopisu (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, interlinia – 1,5). Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

3. KATEGORIA PLASTYCZNA – LALKA TEATRALNA
Prosimy o wykonanie dowolnej lalki teatralnej: kukiełki, pacynki lub marionetki.

Każdy gimnazjalista może spróbować swych sił w jednej, dwu lub we wszystkich kategoriach. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii. Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe i te, które nie spełniają podanych kryteriów.

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu (możliwość samodzielnego wyboru!) oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich autorów prac.

Prosimy o dokładne podpisanie prac literackich i plastycznych (imię i nazwisko autora oraz jego opiekuna, nazwa i adres szkoły, telefon szkoły, klasa) oraz wypełnienie załączonej karty zgłoszenia.

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 14 grudnia 2015 r. na adres:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Zawadzkiego 3
42- 693 Krupski Młyn
tel. 32 285- 70- 07

Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na rozstrzygnięcie XV edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani o dokładnym terminie spotkania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 31 grudnia 2015 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe literackie nie będą zwracane, prace plastyczne będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.

Szczegółowe informacje – plik do pobrania w formacie pdf

Karta zgłoszenia – plik do pobrania w formacie pdf

Organizatorzy:
Zespół Szkół w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie