Treść artykułu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości 4 285 zł. w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r. otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości 3 450 zł. 

W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości 3 450 zł. w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2016 r. otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości 6 800 zł.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2015 r. otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości 6 630 zł na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2014 r. otrzymała z Biblioteki Narodowej:

– dofinansowanie w wysokości 4500 zł na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1;

– dofinansowanie w wysokości 2100 zł na  „Zakup nowości wydawniczych do  bibliotek”  Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Dzięki temu nasze placówki biblioteczne będą zaopatrzone w nowe książki dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych oraz w ramach projektu organizowane będą wspólne działania – spotkania, konkursy, wystawy, zajęcia.