Treść artykułu

Katalog On-Line

Zapraszamy do korzystania z naszego katalogu bibliotecznego w sieci www.

O zbiorach GBP w Krupskim Młynie informują katalogi kartkowe oraz katalog komputerowy, dostępny lokalnie w Czytelni Internetowej oraz w Internecie pod adresem www.krupskimlyn-gbp.sowwwa.pl  Tradycyjny katalog kartkowy  zawiera informacje o zbiorach zgromadzonych przez Bibliotekę Centralną od 1992 r. do nadal.
Informacje o książkach zakupionych po 5 października 2007 roku znajdują się również w katalogu komputerowym.

WEJŚCIE DO KATALOGU