Treść artykułu

Lato Aktywnych Twórczych Oczytanych

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do bibliotek na wakacyjne zajęcia, które odbywać się będą:

w Filii Nr 1 w Ziętku
w każdą środę od godz. 11.00 – 13.00
w każdy piątek od godz. 11.00 – 13.00

w Filii Nr 2 w Potępie
w każdy czwartek od godz. 11.00 – 13.00
(m.in. gry i zabawy nie tylko ruchowe, zajęcia plastyczne, kulinarne).