Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2013 – zaproszenie

 KRUPSKI MŁYN
 XIII POWIATOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
 „GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI”

Szanowni  Państwo,

Jak co roku o tej porze, serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym „GIMNAZJALNE  ROZMAITOŚCI”.
Tegoroczną edycję poświęcić chcemy rodzinie, bo jak powiedział Andre Maurois „Człowiek bez rodziny drży z zimna”.
Uczestnicy zmagać się będą  w dwóch kategoriach:

1. KATEGORIA  FOTOGRAFICZNA
Prosimy o wykonanie zdjęcia – portretu, przedstawiającego wybranego członka rodziny. Zadaniem uczestników konkursu jest uwiecznienie jednej osoby (rodzica, babci, brata…) w taki sposób, aby ukazać jej niezwykłość i znaczenie.
Należy przesłać odbitkę fotograficzną o wymiarach 20 na 30 cm  lub wydruk w jakości fotograficznej w formacie A4.

2.  KATEGORIA LITERACKA
Prosimy o zredagowanie charakterystyki wybranego członka rodziny, kogoś wyjątkowego, kto scala rodzinę i zajmuje w niej szczególne miejsce.
Praca  nie może  być dłuższa niż 2 strony maszynopisu (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, interlinia – 1,5).
Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

Każdy gimnazjalista może spróbować swych sił w obu  lub tylko w wybranej kategorii. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii. Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe i te, które nie spełniają podanych kryteriów.

Prosimy o dokładne opisanie prac  fotograficznych i literackich (imię i nazwisko autora oraz jego opiekuna, nazwa i adres szkoły, telefon szkoły, klasa).

Prace należy nadesłać lub dostarczyć  do  6 grudnia 2013 r.
na adres: GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA,  ul. Zawadzkiego 3, 42- 693 Krupski Młyn,  tel. 32 285- 70- 07.
Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.

Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani  o dokładnym terminie spotkania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 16 grudnia 2013 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe nie będą zwracane.

Organizatorzy:
Zespół Szkół w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie