Treść artykułu

Książka na dzień dobry – 2013

To komplet trzech książeczek – „wyprawka” dla każdego nowego członka społeczności naszej gminy. Akcja ta ma na celu kształtowanie postaw rodzicielskich ukierunkowanych na edukację kulturalną, promowanie głośnego czytania dzieciom, właściwe spędzanie wolnego czasu, pogłębianie więzi łączących członków rodziny, a w przyszłości rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży pasji do czytania.

Bardzo dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe (Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krupskim Młynie) oraz Aleksandrze K. za oprawę graficzną akcji i Małgorzacie D. za wszelką pomoc.