Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2012 – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Po raz dwunasty zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym „GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI”.
W tym roku proponujemy temat „Czekoladowe szaleństwo”. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie przyjmą nie tylko miłośnicy słodyczy.

Uczestnicy zmagać się będą w dwóch kategoriach:

1.  KATEGORIA LITERACKO-PLASTYCZNA

Prosimy o przygotowanie przepisu kulinarnego, w którym wykorzystana zostanie, w dowolnej ilości i postaci, czekolada. Może to być deser, ciasto, ciasteczka, zupa…
Przepis należy zapisać jak najpiękniej na kartce A-3, a następnie udekorować ją w dowolny sposób (wszystkie „płaskie” techniki plastyczne dozwolone).
Z prac konkursowych stworzona zostanie niezwykła Księga Kucharska.

2.  KATEGORIA LITERACKA

Prosimy o rozwinięcie wyobraźni i napisanie mitu, objaśniającego pochodzenie czekolady. Należy zachować cechy charakterystyczne mitu.
Praca nie może być dłuższa niż 2 strony maszynopisu (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, interlinia – 1,5). Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

Każdy gimnazjalista może spróbować swych sił w obu lub tylko w wybranej kategorii. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe i te,które nie spełniają podanych kryteriów.

Prosimy o dokładne opisanie prac plastycznych i literackich (imię i nazwisko autora oraz jego opiekuna, nazwa i adres szkoły, telefon szkoły, klasa).

Prace plastyczne oraz mity (2 kopie) należy nadesłać lub dostarczyć do 26 listopada 2012 r. na adres: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zawadzkiego 3, 42- 693 Krupski Młyn, tel. 32 285- 70- 07.

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.

Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na rozstrzygnięcie XII edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani o dokładnym terminie spotkania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 10 grudnia 2012 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe nie będą zwracane.

Organizatorzy:
Zespół Szkół w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie

Szczegółowe informacje – plik do pobrania w formacie pdf