Treść artykułu

ROK 2011

KSIĘGOZBIÓR – DANE STATYSTYCZNE – ROK 2011


Księgozbiór na dzień 31.XII.2011 r. liczył : 22 085 woluminów
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2011 r.:

 

SPOSÓB NABYCIA   

KSIĄŻKI

 LICZBA WOL. 

 WARTOŚĆ W  ZŁ. 

Przybyło ogółem

  717   14 662,-

  w tym:
1.  zakupiono ze środków samorządowych 
     (bez dotacji) 

  393      7 965,-
2.  zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury    228     4 850,-
3.  pozostałe wpływy (dary, inne)     96     1 847,-

 

 

STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiD W 2011r.

 

Ogółem 

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa
i naukowa

  228

  89

  109

  30

 

BIBLIOTEKI / FILIE 

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU   

 Ogółem 

 Literatura piękna 
dla dzieci

 Literatura piękna 
dla dorosłych 

Literatura
 popularnonaukowa 
i naukowa 

 GBP Krupski Młyn

  10118

  2866

  5229

  2023

 GBP Filia Nr 1 – Ziętek

    7064

  2318

  3356

  1390

 GPB Filia Nr 2 – Potępa 

    4903

  1442

  2612

    849