Treść artykułu

Mikrogrant „Podaj dalej”

W ramach mikrograntu „Podaj dalej” braliśmy udział w czterech szkoleniach zorganizowanych przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w  Radzionkowie. Uczestnikami spotkań byli pracownicy bibliotek partnerskich. Spotkania odbywały się na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2011 roku. Przewodnimi tematami były: PRB – korzyści uczestnictwa; wzmocnienie roli biblioteki w społeczności lokalnej, Biblioteka lokalnym zasobem wiedzy, Biblioteka ośrodkiem komunikacji społecznej; partnerstwo – korzyści i zagrożenia, Edukacja społeczna i kulturalna w bibliotece; wolontariat. Celem spotkań było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, jakie bibliotekarze z biblioteki wiodącej zdobyli w trakcie szkoleń. Swoimi doświadczeniami podzielili się również pracownicy bibliotek partnerskich. Wiele czasu poświęcono zagadnieniom z interesującej uczestników problematyki, m. in. ochronie danych osobowych czy nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.Szkolenia przyczyniły się do wzmocnienia systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami. Pobudziły do ciekawszych form działalności kulturalnej i promocji swojej placówki.