Treść artykułu

Nasz udział w Programie Rozwoju Bibliotek

Nasza biblioteka została zakwalifikowana do pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek.Założenia Programu Rozwoju Bibliotek:
ukierunkowanie na biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, przygotowanie pracowników bibliotek do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej instytucji i gminy.
Możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami; regionalne konferencje, ogólnopolskie kongresy, portal internetowy, konkursy, programy dobrych praktyk i granty pozwolą na stałą wymianę informacji i doświadczeń.

Otrzymaliśmy:
Filia nr 1 w Ziętku oraz Filia Nr 2 w Potępie zostały wyposażone w zestawy komputerowe (z pełnym oprogramowaniem systemowym i antywirusowym), osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie hot-spotu, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz 3 cyfrowe aparaty fotograficzne.

Braliśmy udział:
W szkoleniach, których zadaniem było przygotowanie bibliotekarzy do organizowania ciekawych przedsięwzięć dla naszej społeczności lokalnej, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy, a także wzmocnienie kompetencji zawodowych (cykl szkoleniowy „Plan Rozwoju Biblioteki”, szkolenia informatyczne, szkolenia specjalistyczne).

Pozyskaliśmy:
Jako finaliści konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” otrzymaliśmy fundusze na realizację projektu Projekt biblioteki w Krupskim Młynie składający się z kilku działań.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.