Treść artykułu

Młodzi kronikarze

Projekt biblioteki w Krupskim Młynie – działanie I.
4 i 25 marzec 2011 r.

Za nami spotkania z twórcą kroniki naszej gminy oraz poetą panem Stefanem Kudełko, który swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami podzielił się z uczestnikami mini warsztatów plastycznych i literackich.
Uczniowie klas 1-3 dowiedzieli się w jaki sposób gromadzi się materiały do kroniki, jakich używa się narzędzi pisarskich, jakie są  różnice między dziennikiem,  pamiętnikiem a  kroniką. Trzecioklasiści przedstawili swoje prace, czyli kroniki z życia klasy, prowadzone przez siebie od początku roku szkolnego 2010/2011. Na zakończenie spotkania pan Stefan przeczytał kilka swoich wierszy. Młodzi kronikarze mieli za zadanie wymyślić tytuł lub powiedzieć o czym był wiersz. Całość zakończyła się wpisem naszego gościa do kroniki.
Na spotkaniu z gimnazjalistami nasz Poeta opowiedział młodzieży o pisaniu wierszy, wyjaśnił budowę limeryku, fraszki oraz haiku. Zachęcił też młodych adeptów literatury do podjęcia próby tworzenia własnej poezji, której tematem może być cały otaczający nas świat.