Treść artykułu

Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie w latach 2010-2015 brała udział w programie Akademia Orange dla bibliotek, którego celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach tego programu pozyskała 9 784,89 zł. na ww. zadania.