Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2010 – zaproszenie


Po raz dziesiąty zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału
w X Powiatowym Konkursie Artystycznym GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI

pt. „W małej wiosce Betlejem…”

Proponujemy zmagania w dwóch kategoriach:

1.
KATEGORIA PLASTYCZNA
– Bombowe święta

Prosimy o wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – bombki choinkowej. Można wykorzystać dowolną technikę oraz materiały. Prosimy, aby prace nie były mniejsze niż 15 cm (przynajmniej jeden z wymiarów np. długość, szerokość, wysokość, średnica).

2.
KATEGORIA LITERACKA
– Czar Bożego Narodzenia

Prosimy o napisanie wiersza (dotąd niepublikowanego, nienagradzanego w innych konkursach). Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

Prace plastyczne oraz wiersze (2 kopie) należy nadesłać lub dostarczyć do
1 grudnia 2010 r. na adres:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Zawadzkiego 3
42- 693 Krupski Młyn
tel. 32 285- 70- 07

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.


Szczegółowe informacje – plik do pobrania w formacie pdf