Treść artykułu

Osobliwa wystawa zakładek

listopad 2009

Osobliwa wystawa „zakładek” pozostawionych przez czytelników w książkach. 

Są to m.in.  paragony,  ulotki wyborcze,  foldery teatralne, karty telefoniczne,  bilety,  widokówki, zasuszone liście i kwiaty, rozkłady jazdy, etykietki z ubrań, reklamówki z salonów samochodowych… oraz tradycyjne zakładki.

„Zakładka to pasek  tkaniny, papieru itp., często  ozdobny  służący do zakładania książki w miejscu, w którym przerwało się jej czytanie”
                                                                                                                                    (def. wg Słownika języka polskiego)