Treść artykułu

GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI 2009 – zaproszenie

IX POWIATOWY KONKURS ARTYSTYCZNY GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI
pt.”Pod dobrymi skrzydłami”

1.
KATEGORIA PLASTYCZNA : „Anioł”.

Prosimy o wykonanie anioła w dowolnej technice plastycznej
(np. rysunek, witraż, haft, rzeźba z gliny, masy solnej, modeliny itp.).

2.
KATEGORIA LITERACKA : „Chcę Ci powiedzieć … – list do Anioła Stróża”.

Prosimy o zredagowanie listu nie dłuższego niż 2 strony maszynopisu.
Należy dostarczyć 2 egzemplarze w wydruku komputerowym.