Treść artykułu

ROK 2008

KSIĘGOZBIÓR – DANE STATYSTYCZNE – ROK 2008

Księgozbiór na dzień 31.XII.2008 r. liczył : 20 733 wol.
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2008 r.:

Sposób nabycia

Książki

Liczba wol.

Wartość w zł.

Przybyło ogółem

1 068

19 679,-

w tym:
1. zakupiono ze środków samorządowych
(bez
dotacji)

501

10 057,-

2. zakupiono z dotacji Ministra Kultury

403

7 600,-

3. pozostałe wpływy (dary, inne)

164

2 022,-

STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiD W 2008 r.

Ogółem

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura popularnonaukowa
i naukowa

403

153

165

85

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

Biblioteki / Filie

Ogółem

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa
i naukowa

GBP Krupski Młyn

9582

2659

5093

1830

GBP Filia Nr 1 – Ziętek

6753

2133

3208

1412

GBP Filia Nr 2 – Potępa

4398

1251

2355

792