Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2008

Krupski Młyn, 4 grudnia 2008r.

WYNIKI VIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO „GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI“

TEMAT: „Gimnazjaliści, na strat!“

KATEGORIA LITERACKA

I miejsce:
Aneta Lubas – Gimnazjum w Ożarowicach
II miejsce:
Adrian Kazek – Gimnazjum w w Ożarowicach
III miejsce:
Łukasz Wandzich – Gimnazjum w Krupskim Młynie

KATEGORIA PLASTYCZNA

I miejsce:
Marta Chmiel – Gimnazjum w Świerklańcu
II miejsce:
Weronika Sołtysek – Gimnazjum w Świerklańcu
WYRÓŻNIENIE:
Jadwiga Dzimińska – Gimnazjum w Ożarowicach,
Patrycja Miara – Gimnazjum w Miasteczku Śląskim.