Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2005

Temat konkursu „OSOBA I CZYN”

A.
PRACA LITERACKA – temat : „List do nieba – pożegnanie z Ojcem Świętym”. Praca nie powinna przekroczyć 2 stron maszynopisu. 

B.
PRACA PLASTYCZNA – temat : „Jan Paweł II – Pielgrzym”. Technika dowolna, format A 3 (60cm x 42cm).  

 C.
recytacja – prezentacja wybranego tekstu Ojca Świętego – czas recytacji nie może przekroczyć 3 min.
8 czerwca 2005 r. w Krupskim Młynie odbyło się rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Artystycznego „Gimnazjalne Rozmaitości”. poświęconego Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II, przeznaczonego dla uczniów gimnazjów powiatu tarnogórskiego. Wzięło w nim udział  aż 150 osób!

Na całość konkursu złożyły się trzy części :
A.
PRACA LITERACKA – temat : „List do nieba – pożegnanie z Ojcem Świętym”.
Wpłynęło prawie 60 prac, w których uczniowie przepięknie wyrazili swoje emocje po odejściu Jana Pawła.
I. miejsce – Anna Piec z Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach
II. miejsce – Szymon Wyszyński z Gimnazjum w Ożarowicach
III. miejsce – Marek Sadlik z Gimnazjum MOW w Krupskim Młynie 
 
B.
PRACA PLASTYCZNA – temat : „Jan Paweł II- Pielgrzym”. 
Na konkurs wpłynęły 53 prace wykonane różnorodna techniką, np. Pastele, wyklejanki, ołówek, haft, collage, węgiel.
Jury przyznało nagrody następującym uczniom:
I. miejsce – Katarzyna Kiedos z Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach
II. miejsce – Martyna Biskup z Gimnazjum w Krupskim Młynie
III. miejsce – Michał Polowy z Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach 

C.
RECYTACJA – prezentacja wybranego tekstu Ojca Świętego.
Jury nagrodziło następujących uczniów:
I. miejsce – Joanna Operskalska z Gimnazjum w Ożarowicach
II. miejsce – Mara Kubica z Gimnazjum w Ożarowicach
III. miejsce – Martryna Musik z Gimnazjum w Nakle Śląskim, Daria Plewnia z Gimnazjum w Brynku