Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2001

Temat konkursu – „WIEK XX, WIEK MINIONY”

KONKURS ARTYSTYCZNY  
Prosimy o przygotowanie wystąpienia przedstawiającego osobę z minionego stulecia, która wg Ciebie, miała decydujący wpływ na losy świata. W swoim programie można wykorzystać słowa, strój, gest, ruch, muzykę, rekwizyt, obraz – według wyobraźni autorów.  

KONKURS PLASTYCZNY – „Wiek XX to wiek techniki” (technika dowolna).

NAGRODZENI GIMNAZJALIŚCI: 

KONKURS ARTYSTYCZNY:   
I. miejsce – Magdalena Węgielska z Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach
II. miejsce – Ewelina Wzientek z Gimnazjum w Krupskim Młynie
III.miejsce – Sabina Gałuszka z Gimnazjum w Krupskim Młynie. 
W konkursie artystycznym uczestnicy prezentowali osobę z minionego stulecia, która miała decydujący wpływ na losy świata (np. M. Curie-Skłodowską, Papieża Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty).
W punktacji uwzględniono zarówno umiejętności recytatorskie, jak i prezentację sceniczną (strój, wykorzystanie rekwizytów, ruch sceniczny, muzyka).

KONKURS PLASTYCZNY – „Wiek XX to wiek techniki”
Na konkurs plastyczny wpłynęły prace wykonywane bardzo różnorodną techniką, np.: pastele, akwarele, prace wykonane z masy solnej, misterne wyklejanki z bibuły itp. Były wśród nich zarówno prace płaskie jak i przestrzenne, przedstawiające np. telefony, glob ziemski, komputery,
Jury po długich obradach przyznało nagrody:
I.  miejsce – Karolina Heflik z Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach
II.  miejsce – Izabela Grzyb z Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach
III. miejsce – Natalia Pasieka z Gimnazjum w Krupskim Młynie
oraz wyróżnienia:
–  Ani Bieli z Gimnazjum w Krupskim Młynie
Justynie Filak z Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Najwięcej emocji i radości dostarczył moment samodzielnego wyboru nagrody.(torba podróżna, plecak, rakieta tenisowa, zegarek, komplet pióro i długopis, leksykon).
Sponsorami nagród było:
– Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach