Czasopisma

Czasopisma

W bibliotece i jej filiach można wypożyczyć do domu czasopisma.

Biblioteka Centralna
udostępnia:

- National Geographic,
- Podróże,
- Poradnik Bibliotekarza,

- Śląsk.


Filii Nr 2 w Potępie
prenumeruje:

- Cogito.Dostęp do lokalnych tygodników, dzienników, czasopism kobiecych, młodzieżowych, zapewniony jest dzięki temu, że centrala i jej filie mają swoje siedziby w pomieszczeniach sąsiadujących z placówkami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Czytelnictwo czasopism uzupełniane jest lekturą tytułów zamawianych przez GOKSiR zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska. W bibliotece i jej filiach można wypożyczyć do domu
czasopisma.