Dzień: 2022-02-11

Czytanie na 2 śniadanie

11/02/2022

Czy żeby zostać bohaterem, trzeba mieć moc i dokonywać wielkich czynów? Mali bohaterowie z książki pani Barbary Gawryluk udowodnili, że nie. Najważniejsza jest odwaga i chęć niesienia pomocy. Trzeba też znać numery alarmowe i umieć z nich skorzystać. Wysłuchajcie jednej z historii pt. Kuba. Zapraszamy do wysłuchania opowiadania z książki „Mali bohaterowie”.