Historia Biblioteki

Historia Biblioteki

Kilka słów historii…

     Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie powołana została do życia w 1992 r. na bazie księgozbioru Biblioteki Zakładowej Zakładów Tworzyw Sztucznych „Nitron- Erg”. Obecnie księgozbiór liczy 23 678 woluminów, z których regularnie korzysta ok. 800 czytelników (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.).

     Bibliotece podlegają filie: Nr 1 w Ziętku, założona w 1984 r. i Nr 2 w Potępie, założona w 1989 r. Oferujemy szeroki wybór literatury pięknej polskiej i obcej, dziecięcej i młodzieżowej oraz popularnonaukowej. Dla osób chcący skorzystać z księgozbioru na miejscu  w każdej z placówek zorganizowaliśmy kilku miejscowe czytelnie. W kąciku prasowym Czytelnicy mogą znaleźć czasopisma popularnonaukowe. W naszych placówkach działają również czytelnie internetowe.

 To jeszcze nie wszystko… Oczywiście nasza działalność nie ogranicza się do udostępniania zbiorów bibliotecznych i udzielania informacji. Organizujemy także lekcje biblioteczne, wycieczki dla dzieci z przedszkola oraz szkół, imprezy dla dzieci, konkursy plastyczne, literackie ,wieczory poezji, spotkania autorskie, kiermasze książek.

26 maja 2011 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, uhonorowano bibliotekarzy województwa śląskiego.
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali:
– Grażyna Dittrich, instruktorka Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
– Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
– Urszula Krzyk, animator kultury, literat, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
– Barbara Miklis, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie.
W uroczystości uczestniczyły władze miejskie Mikołowa, z Burmistrzem dr. inż. Markiem Balcerem, oraz powiatowe, ze Starostą mikołowskim Henrykiem Jaroszkiem.