Program Rozwoju Bibliotek

Nasz udział w Programie Rozwoju Bibliotek

Nasza biblioteka została zakwalifikowana do pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek.

Założenia Programu Rozwoju Bibliotek:
ukierunkowanie na biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, przygotowanie pracowników bibliotek do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej instytucji i gminy.
Możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami; regionalne konferencje, ogólnopolskie kongresy, portal internetowy, konkursy, programy dobrych praktyk i granty pozwolą na stałą wymianę informacji i doświadczeń.

Otrzymaliśmy:
Filia nr 1 w Ziętku oraz Filia Nr 2 w Potępie zostały wyposażone w zestawy komputerowe (z pełnym oprogramowaniem systemowym i antywirusowym), osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie hot-spotu, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz 3 cyfrowe aparaty fotograficzne.
 

Braliśmy udział:
W szkoleniach, których zadaniem było przygotowanie bibliotekarzy do organizowania ciekawych przedsięwzięć dla naszej społeczności lokalnej, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy, a także wzmocnienie kompetencji zawodowych (cykl szkoleniowy "Plan Rozwoju Biblioteki", szkolenia informatyczne, szkolenia specjalistyczne).
 

Pozyskaliśmy:
Jako finaliści konkursu grantowego "Aktywna Biblioteka" otrzymaliśmy fundusze na realizację projektu Projekt biblioteki w Krupskim Młynie składający się z kilku działań.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program Rozwoju Bibliotek

    Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzyma pomoc w ramach "Programu Rozwoju Bibliotek". Pod koniec lipca ogłoszono wyniki naboru do pierwszej edycji tego przedsięwzięcia. Na liście finalistów znalazło się 612 gminnych bibliotek publicznych z całego kraju (w tym 153 to Biblioteki Wiodące i 459 to Biblioteki Partnerskie). Nasza Biblioteka aplikowała do Programu jako Biblioteka Partnerska.
    Dzięki programowi biblioteki wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców mają stać się nowoczesnymi centrami edukacyjnymi i kulturalnymi. Fundusze przekazała na ten cel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Fundacja Billa i Melindy Gates.
 
Lista finalistów uprawnionych do uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek