KSIĘGOZBIÓR - ROK 2009

KSIĘGOZBIÓR - DANE STATYSTYCZNE - ROK 2009

Księgozbiór na dzień 31.XII.2009 r. liczył : 21 388 wol.
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2009 r.:

 

 

Sposób nabycia

Książki

Liczba wol.

Wartość w zł.

Przybyło ogółem

750

14 114,-

w tym:

1. zakupiono ze środków samorządowych

(bez dotacji)


515


9 827,-

2. zakupiono z dotacji Ministra Kultury

128

2 900,-

3. pozostałe wpływy (dary, inne)

107

1 387,-


STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiD W 2008 r.


Ogółem


Literatura piękna
dla dzieci


Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura popularnonaukowa
i naukowa

128

50

54

24STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

Biblioteki / Filie

Ogółem

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa
i naukowa

GBP Krupski Młyn

9924

2751

5241

1932

GBP Filia Nr 1 - Ziętek

6888

2214

3298

1376

GBP Filia Nr 2 - Potępa

4576

1324

2445

807