KSIĘGOZBIÓR - ROK 2010

KSIĘGOZBIÓR - DANE STATYSTYCZNE - ROK 2010

Księgozbiór na dzień 31.XII.2010 r. liczył : 22 085 wol.
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2010 r.:Sposób nabycia

Książki

Liczba wol.

Wartość w zł.

Przybyło ogółem

658

13 383,-

w tym:

1. zakupiono ze środków samorządowych

(bez dotacji)


485


9 292

2. zakupiono z dotacji MKiDN

119

2 900,-

3. pozostałe wpływy (dary, zamiana itp.)

54

1 191,-


STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiDN W 2010 r.


Ogółem


Literatura piękna

dla dzieci


Literatura piękna

dla dorosłych

Literatura popularnonaukowa

i naukowa

119

42

50

27STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

Biblioteki / Filie


Ogółem

Literatura piękna

dla dzieci

Literatura piękna

dla dorosłych

Literatura popularnonaukowa

i naukowa

GBP Krupski Młyn

9997

2813

5220

1964

GBP Filia Nr 1 - Ziętek

6930

2255

3300

1375

GBP Filia Nr 2 - Potępa

4750

1385

2542

823