KSIĘGOZBIÓR - ROK 2011

KSIĘGOZBIÓR - DANE STATYSTYCZNE - ROK 2011

Księgozbiór na dzień 31.XII.2011 r. liczył : 22 085 woluminów
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2011 r.:

 

SPOSÓB NABYCIA   

KSIĄŻKI

 LICZBA WOL. 

 WARTOŚĆ W  ZŁ. 

Przybyło ogółem

  717

  14 662,-

  w tym:
1.  zakupiono ze środków samorządowych 
     (bez dotacji) 

  393

     7 965,-

2.  zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury 

  228

    4 850,-

3.  pozostałe wpływy (dary, inne)

    96

    1 847,-

 

 

STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiD W 2011r.

 

Ogółem 

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa
i naukowa

  228

  89

  109

  30

 

BIBLIOTEKI / FILIE 

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU   

 Ogółem 

 Literatura piękna 
dla dzieci

 Literatura piękna 
dla dorosłych 

Literatura
 popularnonaukowa 
i naukowa 

 GBP Krupski Młyn

  10118

  2866

  5229

  2023

 GBP Filia Nr 1 - Ziętek

    7064

  2318

  3356

  1390

 GPB Filia Nr 2 - Potępa 

    4903

  1442

  2612

    849