XVI POWIATOWY KONKURS ARTYSTYCZNY „GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI”

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już o tej porze serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym „GIMNAZJALNE ROZMAITOŚCI”. Ufamy, że osoby aktywne, kreatywne i obdarzone talentem przyjmą nasze zaproszenie.

      Temat tegorocznej edycji brzmi: “Jesienne nastroje”. Uczestnicy zmagać się będą w trzech kategoriach:

            1. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA

Prosimy o wykonanie jednego zdjęcia, które przedstawiać będzie jesień albo skojarzenia związane z tą porą roku. Warunkiem koniecznym jest, aby na fotografii znalazł się parasol. Należy przesłać odbitkę fotograficzną o wymiarach 20 na 30 cm  lub wydruk w jakości fotograficznej w formacie A4.

2. KATEGORIA LITERACKA

Prosimy o napisanie wiersza, opisującego uroki jesieni albo sposób na radzenie sobie z tą porą roku
(rozmiar czcionki 12, Times New Roman, interlinia - 1,5).
Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

3. KATEGORIA PLASTYCZNA- SZALIK.

Prosimy o samodzielne wykonanie szalika, który chroniłby przed jesiennym chłodem. Technika dowolna (szydełkowanie, filcowanie, haftowanie, szycie…) - liczymy na uczniowską pomysłowość!

 

Każdy gimnazjalista może spróbować swych sił w jednej, dwu lub we wszystkich kategoriach. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii. Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe i te, które nie spełniają podanych kryteriów.

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu (możliwość samodzielnego wyboru) oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich autorów prac.

 

Prosimy o dokładne podpisanie prac
(imię i nazwisko autora oraz jego opiekuna, nazwa i adres szkoły, telefon szkoły, klasa).

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 30 grudnia 2016 r. na adres:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zawadzkiego 3, 42- 693 Krupski Młyn, tel. 32 285- 70- 07.

Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na podsumowanie XVI edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani o dokładnym terminie spotkania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 9 stycznia 2017 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe literackie nie będą zwracane, prace plastyczne będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.

 

Organizatorzy:

Zespół Szkół w Krupskim Młynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie