Regulamin Czytelni Internetowej

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0116/5/2018

 Dyrektora GBP

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRUPSKIM MŁYNIE

 

 

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służy przede wszystkim celom informacyjnym, edukacyjnym i naukowym. Korzystanie z komputerów w ww. celach traktowane jest priorytetowo.

 

 1. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.

 

 1. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

 

 1. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

 

 1. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej „użytkownikiem” jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza i okazać legitymacje szkolną lub dowód osobisty. Bibliotekarz zarejestruje użytkownika w zeszycie odwiedzin.

 

 1. Indywidualna sesja może trwać jedną godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

 

 1. Ochrona danych osobowych użytkownika (klauzula informacyjna):

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie
  z siedzibą Krupski Młyn 42-693, ul. Zawadzkiego 3;

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą mailową pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych, realizacji zadań statystycznych wynikających z przepisów prawa
  oraz związanych z windykacją należności:

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte.
  A w przypadku realizacji czynności związanych z windykacją należności - do czasu zakończenia procedury windykacyjnej;

 5. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 6. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych;

 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej Klauzuli. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie zasobów Biblioteki;

 8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą transferowane
  do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;

 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Użytkownik ma prawo do:

 • korzystania z Internetu,
 • pracy z programem Microsoft Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,
 • zapisywania wyników poszukiwań,
 • kopiowania części danych w formie wydruku z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Koszt jednej strony wydruku wynosi - patrz załącznik. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za złe (z winy użytkownika) wydruki.

 

Użytkownikowi zabrania się:

 

 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • ściągania z Internetu oraz instalowania i uruchamiania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
 • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 • łamania zabezpieczeń systemu,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

 

9. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

 

10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

11. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz skutki nieprawidłowego użycia udostępnionego mu połączenia z siecią.

12. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

13. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Czytelni Internetowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z komputerów.

 


 

Krupski Młyn, 25 maja 2018 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

Cennik:

 

 • 1 strona wydruku / kserokopia (tekst czarny) - 0,50 zł

 • 1 strona wydruku / kserokopia (tekst kolorowy) - 2,00 zł

 • grafika (druk czarny) - 5,00 zł

 • grafika (druk kolorowy) - 7,00 zł.