Treść artykułu

ROK 2014

KSIĘGOZBIÓR – DANE STATYSTYCZNE – ROK 2014


Księgozbiór na dzień 31.XII.2014 r. liczył : 23 195 wol.
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2014 r.:


Sposób nabycia

KsiąŻki

Liczba wol.

Wartość w zł.

Przybyło ogółem

762

15 988,-

w tym:

1. zakupiono ze środków samorządowych

(bez dotacji)

363

8 564,-

2. zakupiono z dotacji MKiD

322

6 600,-

3. pozostałe wpływy (dary, zamiana itp.)

77

824,-

STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiDN W 2014 r.

 Ogółem  Literatura piękna
dla dzieci
 Literatura piękna
dla dorosłych
Literatura
popularnonaukowa
i naukowa
363 226 97 40


STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

 

Biblioteki / Filie

Ogółem

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych


Literatura popularnonaukowa
i naukowa

GBP Krupski Młyn

10494

3055

5229

2210

GBP Filia Nr 1 – Ziętek

7383

2472

3498

1413

GBP Filia Nr 2 – Potępa

5318

1628

2788

902