Treść artykułu

Gimnazjalne Rozmaitości 2014 – zaproszenie

Szanowni  Państwo,

    Po raz czternasty serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym „GIMNAZJALNE  ROZMAITOŚCI”.
Tegoroczną edycję chcemy poświęcić  miejscu, które budzi bardzo silne emocje każdego nastolatka – szkole. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do refleksji nad tym, jaki jest patent na dobrą szkołę.

Uczestnicy zmagać się będą w trzech kategoriach:

1. KATEGORIA  FOTOGRAFINCZA
Prosimy o wykonanie zdjęcia, uwieczniającego chwile, miejsca, wydarzenia czy osoby, które cenimy w szkole najbardziej. Liczymy na pomysłowość, szczerość i poczucie humoru uczestników.  Należy przesłać odbitkę fotograficzną o wymiarach 20 na 30 cm lub wydruk w jakości fotograficznej w formacie A4.

2. KATEGORIA LITERACKA
Prosimy o zredagowanie PRZEPISU NA DOBRĄ SZKOŁĘ. Może on mieć dowolną formę (wiersz, opowiadanie, list, baśń, instrukcja…). Praca  nie może  być dłuższa niż 1 strona maszynopisu (rozmiar czcionki 12,  Times New Roman, interlinia – 1,5).
Należy dostarczyć 2 kopie w wydruku komputerowym.

3. KATEGORIA PLASTYCZNA
Prosimy o własnoręczne wykonanie piórnika. Technika- dowolna.

Każdy gimnazjalista może spróbować swych sił w jednej, dwu lub we wszystkich kategoriach. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii. Z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii. Ocenie nie będą podlegać prace zbiorowe i te, które nie spełniają podanych kryteriów.

Prosimy o dokładne opisanie prac  fotograficznych, literackich i plastycznych (imię i nazwisko autora oraz jego opiekuna, nazwa i adres szkoły, telefon szkoły, klasa).

Prace należy nadesłać lub dostarczyć  do  10 grudnia 2014 r.
na adres: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zawadzkiego 3, 42- 693 Krupski Młyn, tel. 32 285- 70- 07.

Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną telefonicznie zaproszeni na rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu i rozdanie nagród oraz poinformowani o dokładnym terminie spotkania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekakrupskimlyn.pl) do dnia 31 grudnia 2014 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celach niekomercyjnych (np. strona internetowa, wystawa prac). Prace konkursowe literackie i fotograficzne nie będą zwracane, piórniki będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia uczniom oraz zachęcenie ich do licznego udziału.

Organizatorzy:
Zespół Szkół w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie

Szczegółowe informacje – plik do pobrania w formacie pdf