Treść artykułu

ROK 2013

KSIĘGOZBIÓR – DANE STATYSTYCZNE – ROK 2013


Księgozbiór na dzień 31.XII.2013 r. liczył : 22 861 woluminów
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2013 r.:

SPOSÓB NABYCIA   

KSIĄŻKI

 LICZBA WOL. 

 WARTOŚĆ W  ZŁ. 

Przybyło ogółem

 626   12 605,-

  w tym:
  1.  zakupiono ze środków samorządowych 
     (bez dotacji) 

 319      7 510,-

2.  zakupiono z dotacji MKiD

  246     4 500,-
  3.  pozostałe wpływy (dary, zmiana itp.)     61        595,-

STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiD W 2013r.

Ogółem 

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa
i naukowa

  246

  122

  104

  20

BIBLIOTEKI / FILIE 

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU   

 Ogółem 

 Literatura piękna 
dla dzieci

 Literatura piękna 
dla dorosłych 

Literatura
 popularnonaukowa 
i naukowa 

 GBP Krupski Młyn

  10 335

  2 985

  5 205

  2 145

 GBP Filia Nr 1 – Ziętek

    7 328

  2 415

  3 489

  1 424

 GPB Filia Nr 2 – Potępa 

    5 198

  1 582

  2 735

      881