Treść artykułu

ROK 2012

KSIĘGOZBIÓR – DANE STATYSTYCZNE – ROK 2012


Księgozbiór na dzień 31.XII.2012 r. liczył : 22 554 woluminów
Poniższa tabela przedstawia zakupy i inne wpływy książek w 2012 r.:

 

SPOSÓB NABYCIA   

KSIĄŻKI

 LICZBA WOL. 

 WARTOŚĆ W  ZŁ. 

Przybyło ogółem

  704   14 588,-

  w tym:
1.  zakupiono ze środków samorządowych 
     (bez dotacji) 

  409      8 103,-

2.  zakupiono z dotacji MKiD

  268     5 900,-
3.  pozostałe wpływy (dary, zmiana itp.)     27         585,-

 

 

STRUKTURA ZAKUPU NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH Z DOTACJI MKiDN W 2012r.

 

Ogółem 

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa
i naukowa

  268

  56

  34

  13

 

BIBLIOTEKI / FILIE 

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU   

 Ogółem 

 Literatura piękna 
dla dzieci

 Literatura piękna 
dla dorosłych 

Literatura
 popularnonaukowa 
i naukowa 

 GBP Krupski Młyn

  10293

  2984

  5225

  2084

 GBP Filia Nr 1 – Ziętek

    7182

  2354

  3423

  1405

 GPB Filia Nr 2 – Potępa 

    5079

  1527

  2684

    868